Το Μεσογειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης- ΜΑΙΧ  με διακριτικό τίτλο Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, διαθέτοντας παράλληλα μια εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο υλοποιώντας προγράμματα κατάρτισης από το 2000.

Είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) περιφερειακής εμβέλειας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην ΕΚΕΠΙΣ με κωδικό πιστοποίησης 12101224.

Δραστηριοποιείται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  1. Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
  2. Επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας 
  3. Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
  4. Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
  5. Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
  6. Επαγγέλματα Πληροφορικής
  7. Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
  8. Αγροτικά Επαγγέλματα
  9. Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών.