Τρόποι πληρωμής

H πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με πιστωτική κάρτα ή μετρητά στο γραφείο μας, είτε με κατάθεση σε ένα από τους παρακάτω λογ/σμούς  :

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANΚ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΜΑΙΧ
IBAN: GR 09 0140 6600 6600 0200 2020 943
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 660002002020943

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΜΑΙΧ
ΙΒΑΝ: GR 59 0260 1350 0005 8020 0086 588
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026 0135 58 0200086588

Αιτιολογία: Αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα.

(Τυχόν έξοδα τραπεζικής συναλλαγής βαρύνουν τον εντολέα)