Επιδοτούμενα Προγράμματα

 • ΛΑΕΚ 0,24%

  Στο πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

  Περισσότερα ...

 • ΛΑΕΚ 1-25

  Με στόχο τη διεύρυνση ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης εργαζομένων.

  Περισσότερα ...

 • VOUCHER 29-64 ετών

  Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Απασχόλησης «VOUCHER 29-64», για ανέργους από 29 έως 64 ετών σε 10 κλάδους αιχμής.

  Περισσότερα ...