ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η παρούσα πολιτική Ασφαλείας, θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, συμμορφούμενη πλήρως στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία  «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΑΙΧ» που εδρεύει στο Αλσύλλιο Αγροκηπίου, στη Σούδα, Χανίων, Κρήτης, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα  και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων όπως είναι  Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο,  Διεύθυνση, Πόλη,  ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., έτος γέννησης, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο , σταθερό - κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο οικίας, e-mail κ.α., τα οποία προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά του. Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορες μεθόδους, αλλά πάντα με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών. Η τήρηση των αρχείων γίνεται με εμπιστευτικότητα και σε αυτά δεν έχουν πρόσβαση, παρά μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να συμπληρώνονται και να μας παρέχονται ώστε να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων.

ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής συλλέγονται δεδομένα είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμμάτων, είτε τηλεφωνικά απευθείας από το προσωπικό της Εταιρείας.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο εκ του Νόμου ή από την Εταιρική Πολιτική, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διαφύλαξή τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:

 • Καταχώρηση νέου πελάτη
 • Η  έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις λεπτομέρειες του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Η ενημέρωσή σας  για μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Επεξεργασία εντολής/παραγγελίας
 • Διαχείριση πληρωμών και είσπραξη οφειλών
 • Σύναψη σύμβασης
 • Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Εμφάνιση συναφούς περιεχομένου ιστότοπου και σχετικών διαφημίσεων
 • Βελτίωση ιστότοπου, των προϊόντων, των υπηρεσιών, εμπειρείας με τη χρήση εργαλείων ανάλησης δεδομένων
 • Εξατομικευμένες προτάσεις σχετικά με υπηρεσίες
 • Ενημέρωση για άλλες πολιτικές ασφαλείας

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό, θα υπάρξει επικοινωνία προκειμένου να ληφθεί η απαραίτητα συγκατάθεσή σας, εκτός και αν ο σκοπός είναι συναφής και συμβατός με τον αρχικό σκοπό, κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναφορών.
Για να καθοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζεται η φύση και η ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. ανατρέξτε στα παρακάτω νομικά σας δικαιώματα για περισσότερες πληροφορίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστον χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Δεδομένα ταυτότητας: Περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοια αναγνωριστικό, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης και φύλο.

Δεδομένα επαφής: Περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πόλη και αριθμούς τηλεφώνου.

Οικονομικά δεδομένα: Περιλαμβάνουν τον τραπεζικό λογαριασμό και στοιχεία κάρτας πληρωμής.

Τεχνικά δεδομένα: Περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης ζώνης ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετου προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Δεδομένα χρήσης: περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες «cookies», για να μπορεί να αναγνωρίζει τους επισκέπτες, να καταγράφει την διεύθυνση IP και τον τρόπο με τον οποίο κάθε επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, το οποίο τοποθετείται στο σκληρό δύσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Ένα cookie Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Ένα «cookie περιόδου λειτουργίας» λήγει αμέσως μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα «μόνιμο cookie» αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας και ο επισκέπτης επιστρέψει στον ίδιο ιστότοπο σε μεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να είναι ακόμα διαθέσιμες. Κατά τη χρήση του ιστότοπου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας όσο και ένα μόνιμο cookie. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί «Flash cookie» ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Τα Flash cookies δε χρησιμοποιούνται για προωθητικές ενέργειες ή διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookies που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησης δεν αφαιρούν τα Flash cookies. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνουν, η εταιρεία δε θα είναι σε θέση να καταγράφει αγορές ή να επιτρέπει πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν θα είναι σε θέση να σας αναγνωρίζει τον καταχωρημένο χρήστη ώστε να μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού του.

9. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δε συλλέγουμε  εν γνώση μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη ηλικίας. Άτομα κάτω των 15 ετών προτρέπονται να μην χρησιμοποιούν και να μην παρέχουν πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, μην δίνουν καμία πληροφορία για το πρόσωπό τους, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών οι πληροφορίες θα διαγράφονται άμεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δίνεται σε μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με σαφείς οδηγίες και τηρώντας τους όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Σε περίπτωση διαρροής δεδομένων, ενημερώνεται άμεσα η Διοίκηση, το τμήμα IT και όποιο άλλο τμήμα πλήττεται άμεσα από τη συγκεκριμένη διαρροή. Στη συνέχεια εκτελούνται οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής καθώς και να εκτιμηθεί το μέγεθος του κινδύνου. Γίνονται οι απαραίτητες  ενέργειες, ώστε να διακοπεί η διαρροή και να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Στη συνέχεια, εκτελούνται τυχόν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων διαδικασιών ή και οδηγιών της παρούσας, ή και νομικές ενέργειες. Ο φορέας ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Εάν ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων ισχύει για εσάς επειδή είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε δικαιώματα βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Το δικαίωμα ενημέρωσης - αυτή είναι μια υποχρέωση για εμάς να σας ενημερώσουμε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (και αυτό ακριβώς κάνουμε σε αυτήν την πολιτική απορρήτου).
• Το δικαίωμα πρόσβασης - αυτό είναι το δικαίωμα να κάνετε αυτό που είναι γνωστό ως "αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων" για αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
• Το δικαίωμα για διόρθωση - αυτό είναι δικαίωμα να μας διορθώσετε προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να είναι ελλιπή ή ανακριβή.
• Το δικαίωμα διαγραφής - αυτό είναι γνωστό και ως «το δικαίωμα να ξεχαστεί», όπου σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς (εκτός αν υπάρχει ένας υπέρτερος νομικός λόγος που πρέπει να τη διατηρήσουμε).
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - αυτό είναι το δικαίωμα για εσάς σε ορισμένες περιπτώσεις να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
• Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - αυτό είναι το δικαίωμα να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μια κοινή μορφή.
• Το δικαίωμα αντιρρήσεων - αυτό είναι το δικαίωμα να μας αντιτάξετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και
• Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ - αυτό είναι το δικαίωμα που έχετε για μας να είμαστε διαφανείς σχετικά με οποιαδήποτε ανάλυση που κάνουμε ή οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρία ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kek@maich.gr ή και με έγγραφο αίτημα σας που μπορεί να υποβληθεί εντύπως στις εγκαταστάσεις μας στο Αλσύλλιο Αγροκηπίου, στη Σούδα, Χανίων, Κρήτης.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε μια λογική χρέωση αν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.
Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας να επιταχύνετε την απάντησή μας.
Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Περιστασιακά μπορεί να μας χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει ορισμένα αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε.
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Καθώς η μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία  «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΑΙΧ»  είναι ελληνική εταιρία, αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».

 

Χρησιμοποιούμε Cookies για τη καλύτερη περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας τη περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση τους. Αποδοχή Περισσότερα