Σεμινάριο πιστοποίησης ΕΦΕΤ

To Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ υλοποιεί επαναλαμβανόμενα προγράμματα  εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

Σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007 το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται , αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων , τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων .

Το κόστος συμμετοχής είναι 70€ /άτομο . Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το παράβολο του ΕΦΕΤ (30€/άτομο) και η προαπαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση.

Συνολικές ώρες προγ/τος: 10

Ημέρες διεξαγωγής: Δευτέρα και Τετάρτη

Ώρες διεξαγωγής : 16.00-21.00

Πληροφορίες: Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ, Αλσύλλιο Αγροκηπίου, τηλ.  2821035000 εσωτ. 602

e-mail: kek@maich.gr